W codziennej pracy często spotykamy się z pytaniem Klienta – dlaczego koszt transportu uległ zmianom.

Na ogół na cenę transportu wpływ mają:

 • dostępność ciężarówek na danym kierunku
 • cena paliwa
 • dostępność dodatkowych zezwoleń
 • regulacje rządów
 • bezpieczeństwo

Rozważmy to na kilku prostych przykładach.

Dostępność ciężarówek na rynku zależy od:

 • opłacalności kierunku – jeśli z Polski do Estonii mamy dużo ładunków, a z Estonii do Polski niewiele, to fracht w eksporcie będzie odpowiednio wyższy, gdyż przewoźnik musi sobie zrekompensować powrót do kraju na pusto. W tym przypadku frachty w imporcie do Polski są na bardzo niskim poziomie, a wynika to z dużej ilości potencjalnych ciężarówek i małej ilości transportów z Estonii do Polski
 • gdy Rosja nałożyła embargo na polskie produkty mleczne i rolnicze – spora grupa przewoźników zrezygnowała z tego kierunku ze względu na brak ładunków do Rosji. W krótkim czasie ceny transportu do Rosji spadły ale po okresie mniej więcej roku cenyprzekroczyły poziom przed sankcjami. Chętnych na jazdę na tym kierunku było na tyle mało, iż byli oni w stanie „przebierać” w ładunkach.

Cena paliwa:

 • tej zależności nie trzeba szczególnie tłumaczyć – gdy paliwo drożeje – ceny wszystkiego rosną

Dostępność dodatkowychzezwoleń+regulacje rządowe:

 • niektóre państwa regulują dostęp obcych zagranicznych przewoźników poprzez reglamentację tzw. zezwoleń – pisemnych pozwoleń na wykonywanie transportu w danym kraju. Np. Polska wydaje zezwolenia przewoźnikom z Ukrainy, Białorusi lub Rosji na wjazd do Polski. W „odwecie” Rosja i inne kraje wydają pozwolenia na wjazd na ich terytorium. Podobny mechanizm działa pomiędzy większością krajów.
 • teoretycznie w UE nie ma obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wjazd, a tym samym dostępem do rynku nie da się sterować ale w praktyce tzw. płace minimalne są próbują ograniczania dostępu do rynku na kształt wspomnianych pozwoleń

Bezpieczeństwo:

 • większość kierowców którzy doznają wątpliwej „przyjemności” włamania na promie do UK lub próby przemytu ludzi w innym miejscu – po rejsie rezygnuje z danego kierunku.
 • każdy kto wykonuje przewozy do Francji, Anglii lub północnych Włoch wie które rejony należy omijać z daleka z powodu kradzieży, napadów i wypadków. W sytuacji gdy ilość chętnych ciężarówek maleje – ceny transportów rosną.