01-553 Warszawa, Pl. Inwalidów 4/6/8 l.41 | +48 22 273 00 33 | info@kimlog.pl
Login
Registration

Organizacja przewozów do krajów byłego ZSRR

///Organizacja przewozów do krajów byłego ZSRR
Organizacja przewozów do krajów byłego ZSRR2018-03-13T17:05:51+00:00

Kraje Europy Wschodniej od zawsze stanowiły wyzwanie nie tylko dla eksporterów ale także i dla firm logistycznych.

Firmy wschodnie nie odnajdują się w europejskiej kulturze i stylu pracy, a firmy zachodnie nie rozumieją mentalności biznesowej wschodnich sąsiadów.

Zadaniem i misją Kimlog jest połączenie tych dwóch światów natomiast celem nadrzędnym – wspomaganie polskich przedsiębiorców w dotarciu ich produkcji na nowe rynki zbytu.

Każdy z krajów byłego ZSRR wykazuje się własną specyfiką obsługi logistycznej i celnej, a także specyficzną siecią transportową. Oznacza to, że na tych kierunkach nie ma dwóch takich samych przewozów.

Znajomość lokalnych warunków, sprawdzonych partnerów w miejscu rozładunku i szybka reakcja na powstające po drodze problemy to klucz do bezpiecznego, szybkiego i niedrogiego  łańcucha 3PL

Firma Kimlog zapewni Państwu zarówno kompleksową obsługę na kierunkach Wschodnich, a ponadto – fachową i pełną poradę w kwestiach transportowych, celnych, granicznych i biznesowych.