Ładunkiem całopojazdowym nazywamy ładunek który zajmuje całą powierzchnię pojazdu, niezależnie od jego ładowności i udźwigu. W języku angielskim taki przewóz nazywamy FTL (full truck loading).

Przewóz całopojazdowy (często nazywany przewozem dedykowanym) to przewóz Państwa ładunku pojazdem przeznaczonym tylko i wyłącznie dla Państwa ładunku.

Transport taki płatny jest jak za cały pojazd, a jego wypełnienie do normatywnych granic jest uzależniony od Załadowcy towaru.

Dostawy całopojazdowe dotyczą w pierwszej kolejności klientów o dużym wolumenie wysyłek, dążących do maksymalnego wykorzystania powierzchni ładunkowej i ładowności samochodów. Nierzadko jednak przewozy całopojazdowe wymagane są prze odbiorców towarów ze względów organizacyjnych i operacyjnych (często z powodów celnych).

Kimlog oferuje swoim Klientom organizację dostaw całopojazdowych samochodami o ładowności od 1,5 do 24 t w dowolnym kierunku europejskim, a także do Europy Wschodniej i Azji Środkowej.

Jest to zdecydowanie najszybsza forma transportu z punktu A do punktu B.

Dokładny przebieg dostawy całopojazdowej znajduje się na poniższej infografice.