Organizacja przewozu ładunków transportem drogowym

Transport samochodowy stanowi najpopularniejszy środek transportu towarów i surowców.
Specjalizujemy się w organizacji pełnosamochodowych transportów (FTL) z Polski i do Polski, niezależnie od kraju pochodzenia towaru.
Do dyspozycji klientów oddajemy pojazdy o ładowności od 1,5 t do 24 t. Pojazdy te dysponują przestrzenią ładunkową od 18 m3 do 120 m3. Wymiary i ładowność pojazdów znajdzie Państwo na infografice w rozdziale Dokumenty do pobrania.

Ze względu na dużą rozpiętość geograficzną wykonujemy indywidualną wycenę każdego z kierunków, ściśle dopasowując środek transportu do posiadanego przez Załadowcę towaru.

Transport samochodowy (inaczej drogowy) to przede wszystkim:

 • szybkość dostawy
 • pewność
 • precyzja działania – podstawia się w ustalonym miejscu i czasie
 • elastyczność – największe możliwości zmian trasy i punktu docelowego
 • brak ograniczeń ilościowych – dowolna ilość pojazdów w dowolnym miejscu
 • autouzupełnianie – każdy ładunek morski, kolejowy lub lotniczy na odcinku końcowym dowożony jest samochodem
 • możliwość stałego monitoringu trasy przejazdu
 • kontakt z kierowcą w czasie rzeczywistym

W powszechnej opinii transport samochodowy jest „najbrudniejszym” środkiem transportu. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych silników Euro-6 ciężarówki zużywają znacznie mniej paliwa, powodują mniej hałasu i zanieczyszczeń.

Powszechne zastosowanie znalazły także programy TMS do zarządzania pojazdami w czasie rzeczywistym, co pozwoliło na skrócenie drogi transportu, a także maksymalne wykorzystanie ładowności pojazdów.

W  niedalekiej przyszłości do powszechnego użytku oddane zostaną ciężarówki elektryczne o zerowej emisji, a także pojazdy autonomiczne – nie wymagające udziału kierowców. Dzięki temu transport samochodowy stanie się najbardziej ekologiczną gałęzią transportu, a brak wpływu czynnika ludzkiego ma wspomagać redukcję ilości wypadków drogowych i bezpieczeństwo przewożonych ładunków.

W Kimlog wykorzystujemy transport samochodowy dla:

 • transportu całopojazdowego (FTL) – dla przesyłek dedykowanych, o dużej pojemności i wadze, przesyłek ekspresowych
 • transportu drobnicowego (LTL) – ładunki paletowe, kartony, skrzynie
 • transportu w doładunku – doładunek towarów do pojazdów posiadających wolną przestrzeń ładunkową
 • dowozów i odbiorów ładunków z portów morskich i lotniczych
 • dystrybucji przesyłek z magazynu do klientów końcowych

Usługi transportu drogowego znajdują zastosowanie w każdym aspekcie działalności gospodarczej – produkcji, handlu krajowym i międzynarodowym, usługach profesjonalnych.

Zespół ekspertów Kimlog przewiduje, że do roku 2020 udział transportu samochodowego w Polsce będzie stanowił ponad 80%.

Skontaktuj się z naszą firmą