01-553 Warszawa, Pl. Inwalidów 4/6/8 l.41 | +48 22 273 00 33 | info@kimlog.pl
Login
Registration

Obsługa celna w krajach Bałtyckich

///Obsługa celna w krajach Bałtyckich
Obsługa celna w krajach Bałtyckich2018-03-13T17:05:51+00:00

Kraje Bałtyckie od dawna stanowią strefę buforową dla Europejskiego eksportu towarów.
W takich miastach jak Wilno, Narva bądź Ryga obecnie odbywa się około 25% wszystkich unijnych odpraw eksportowych.

Na terenie Litwy, Łotwy i Estonii oferujemy kompleksową obsługę celną przesyłek w eksporcie i imporcie:

  • obsługę większości towarów
  • wystawianie dokumentów (przekazy celne, SAD), reprezentację Klienta przed Urzędem Celnym
  • obecność pracowników agencji celnej podczas rewizji celnej
  • obsługa składów celnych i magazynu czasowego składowania
  • wystawianie deklaracji tranzytowych NCTS
  • wystawianie świadectw pochodzenia, karnetów TIR
  • reprezentowanie Klientów przed Graniczną Kontrolą Sanitarną i Inspekcją Handlową Artykułów Rolno – Spożywczych
  • udzielanie zabezpieczeń na czas tranzytu i w poczet należności celno – podatkowych
  • odprawa celna uproszczona z bezgotówkowym rozliczeniem podatku VAT
  • Zabezpieczenie płatności długu celno-podatkowego w imporcie oraz w tranzycie (T1)