01-553 Warszawa, Pl. Inwalidów 4/6/8 l.41 | +48 22 273 00 33 | info@kimlog.pl
Login
Registration

Outsourcing magazynowy

///Outsourcing magazynowy
Outsourcing magazynowy2018-07-02T17:26:32+00:00

Aktualnie outsourcing magazynowy to jedna z najbardziej efektywnych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Zastosowanie outsourcingu umożliwia firmie koncentrację na prowadzeniu głównej działalności, uwolnienie zasobów i wykorzystanie ich do działalności podstawowej, przeniesienie ryzyka na podmiot zewnętrzny, dostęp do nowych technologii oraz redukcja i kontrola kosztów operacyjnych.

Outsourcing magazynowy (logistyczny) jest istotnym elementem tworzenia przewagi konkurencyjnej

Przedsiębiorstwa osiągają ją przekazując część operacji operatorom logistycznym, czyli wyspecjalizowanemu graczowi na rynku. Operator logistyczny jest podmiotem, który przejmuje rolę operatora odpowiedzialnego za sprawną i szybką organizację dostaw zgodnie z założeniami producenta, dystrybucji gotowych wyrobów i zapewnienie obsługi posprzedażowej.

Outsourcing magazynowy w Kimlog to:

 • magazynowanie długo i krótkoterminowe
 • formowanie jednostek ładunkowych
 • pakowanie, przepakowywanie
 • obsługa dystrybucji krajowej i międzynarodowej
 • obsługa celna
 • kompleksowa obsługa linii drobnicowych na Wschód
 • obrót dokumentacji
 • etykietowanie
 • kontrola jakościowa i ilościowa
 • ubezpieczenie towarów i przesyłek
 • obsługa kontenerów morskich
 • parking dla ciężarówek

Usługi outsourcingu magazynowe świadczymy w Warszawie na ul.Jagiellońskiej 88 (dawne zakłady FSO S.A.).

0m
do trasy S8
0km
do Poznania
0km
do Białegostoku
0km
do Wrocławia
0km
do granicy PL-BY
0km
do granicy PL-UA

Wszelkie działania magazynowo-biurowe w Kimlog zmierzają do wyeliminowania plastikowych elementów i opakowań z codziennego użytku. Tam gdzie jeszcze jest to niemożliwe, dążymy do zminimalizowania spożycia opakowań plastikowych.

Serdecznie zachęcamy do współdziałania w tym zakresie.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj