Outsourcing magazynowy – element przewagi

Aktualnie outsourcing magazynowy to jedna z najbardziej efektywnych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Zastosowanie outsourcingu umożliwia firmie koncentrację na prowadzeniu głównej działalności, uwolnienie zasobów i wykorzystanie ich do działalności podstawowej, przeniesienie ryzyka na podmiot zewnętrzny, dostęp do nowych technologii oraz redukcja i kontrola kosztów operacyjnych.

Outsourcing magazynowy (logistyczny) jest istotnym elementem tworzenia przewagi konkurencyjnej zarówno dla dużych firm handlowych jak i startujących platform e-commerce.

Przedsiębiorstwa osiągają ją przekazując część operacji operatorom logistycznym, czyli wyspecjalizowanemu graczowi na rynku. Operator logistyczny jest podmiotem, który przejmuje rolę operatora odpowiedzialnego za sprawną i szybką organizację dostaw zgodnie z założeniami producenta, dystrybucji gotowych wyrobów i zapewnienie obsługi posprzedażowej.

outsourcing magazynowy

W obliczu wyzwań które przyniósł 2020 rok rola spedytora świadczącego outsourcing magazynowy znacznie wzrosła.

Atuty zlecenia kompleksowej obsługi magazynowej zewnętrznej firmie:

 • odmrożenie aktywów – koszty stałe ponosi spedytor
 • pełna elastyczność działalności – ryzyko związane z wahaniem poziomu zamówień przejmuje na siebie podwykonawca
 • opłata tylko za faktycznie użytą powierzchnię – brak minimum logistycznego
 • ograniczenie kontaktów z osobami „z zewnątrz” – wymiana informacji oraz zleceń poprzez kanały elektroniczne
 • outsourcing magazynowy obniża poziom zapasów magazynowych
 • możliwość skupienia się na produkcji/sprzedaży
0m
do trasy S8
0km
do Poznania
0km
do Białegostoku
0km
do Wrocławia
0km
do granicy PL-BY
0km
do granicy PL-UA

Outsourcing magazynowy – oferta Kimlog

Przedsiębiorstwo Kimlog specjalizuje się w świadczeniu szeroko pojętych usług w zakresie transportu towarów, logistyki i spedycji, a także magazynowania. Outsourcing magazynowy to jedna z gałęzi jego działalności polegająca na powierzeniu obsługi logistyki towarów firmie zewnętrznej, co przekłada się na minimalizację kosztów związanych z magazynowaniem. Jest to wygodne rozwiązanie zarówno dla większych firm, jak i niewielkich, kilkuosobowych działalności. Takie rozwiązanie cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem wśród e-sklepów i większych zakładów produkcyjnych. Outsourcing logistyczny oparty jest przede wszystkim na współpracy przedsiębiorstwa z firmą zewnętrzną w zakresie dostawy towarów do produkcji oraz późniejszej dystrybucji gotowych produktów.

Outsourcing logistyczny – zalety magazynowania przez firmę zewnętrzną

Usługi logistyczne w postaci outsourcingu magazynowego obecnie niosą ze sobą wiele zalet, pozwalając firmom na minimalizację kosztów, oszczędność nakładu pracy i tym samym skupienie się na głównej gałęzi działalności firmy.

Outsourcing logistyczny polega na odciążeniu przedsiębiorstwa z takich czynności, jak:

 • magazynowanie towarów,
 • ich pakowanie i sortowanie przed dalszym transportem,
 • oznakowanie i etykietowanie przesyłek,
 • wymiana zniszczonych opakowań,
 • utylizacja odpadów,
 • kompletowanie zamówień i dystrybucja przesyłek do miejsca przeznaczenia,
 • obsługa zwrotów i reklamacji.

To znaczne ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy czerpią liczne korzyści, powierzając outsourcing magazynowy firmie Kimlog. Zaletami takiego rozwiązania są:

 1. brak konieczności posiadania własnego zaplecza magazynowego,
 2. usprawnienie łańcucha dostaw,
 3. odciążenie przedsiębiorstwa z czynności związanych z logistyką towarów i ich dystrybucją,
 4. modernizacja procesu restrukturyzacji firmy,
 5. polepszenie jakości obsługi klienta.

Co zyskujesz pracując z nami?

Outsourcing magazynowy w Kimlog to:

 • magazynowanie długo i krótkoterminowe
 • formowanie jednostek ładunkowych
 • pakowanie, przepakowywanie
 • obsługa dystrybucji krajowej i międzynarodowej
 • obsługa celna
 • kompleksowa obsługa linii drobnicowych na Wschód
 • obrót dokumentacji
 • etykietowanie
 • kontrola jakościowa i ilościowa
 • ubezpieczenie towarów i przesyłek
 • obsługa kontenerów morskich
 • parking dla ciężarówek

Usługi outsourcingu magazynowe świadczymy w Warszawie na ul.Jagiellońskiej 88 (dawne zakłady FSO S.A.).

Miejsce to po za bogatą historią oferuje również:

 • bocznicę kolejową
 • place manewrowe dla ciężkiego sprzętu
 • obszerne parkingi
 • całodobową ochronę
 • plac kontenerowy

Wszelkie działania magazynowo-biurowe w Kimlog zmierzają do wyeliminowania plastikowych elementów i opakowań z codziennego użytku. Tam gdzie jeszcze jest to niemożliwe, dążymy do zminimalizowania zużycia opakowań plastikowych.

Serdecznie zachęcamy do współdziałania w tym zakresie.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj