Z ładunkami drobnicowymi mamy do czynienia gdy Państwa ładunek jedzie kilkoma pojazdami wraz z innymi przesyłkami z punktu A do punktu B.

Po odebraniu z Państwa magazynu ładunku, trafia on na terminal konsolidacyjny, gdzie czeka on na pozostałe przesyłki w danej linii drobnicowej lub na liniowy samochód. Po dotarciu do terminalu dekonsolidacyjnego, przesyłki trafiają na samochód który dowiezie Państwa ładunek do odbiorcy.

Zaletą takiej dostawy jest koszt transportu. Jest on współdzielony pomiędzy wszystkimi ładunkami drobnicowymi na pojeździe, w zależności od wagi i wymiarów.

Dostawa drobnicowa z reguły ma wyznaczony rozkład jazdy, a także stosunkowo stały poziom cen.

Czas transportu jest dłuższy niż w przypadku dostaw całopojazdowych ale koszty takiego transportu są wielokrotnie niższe niż w przypadku „dedyków”.

Dokładny przebieg dostawy drobnicy znajduje się na poniższej infografice.