Warunki drogowego transportu towarów niebezpiecznych opisujemiędzynarodowa konwencja ADR która utworzona została w 1957 roku. Umowa ta określa stosunki prawne między państwami członkowskimi, a załączniki A i B zawierają przepisy, które regulują warunki przewozu materiałów niebezpiecznych w samochodowym transporcie międzynarodowym.

Z powodu restrykcyjnych norm i wysokich wymagań transport ADR-ów nie należy do łatwych przedsięwzięć. Specyfika i ryzyko związane z przewozem materiałów niebezpiecznych sprawiają, że tego trudnego zadania mogą podjąć się jedynie wyspecjalizowane i dobrze przygotowane firmy spedycyjne.

Firma Kimlog od wielu lat zajmuje się przewozem ADR-ów. Dzięki przeszkolonym w tym zakresie przdewoźnikom i samochodom z odpowiednim oznakowaniem i wyposażeniem potrafimy sprostać wszelkim wymogom określonym przez międzynarodowe przepisy, zarówno międzynarodowe, jak i krajowe. Profesjonalna organizacja transportu ADR-ów zapewnia naszym Klientom gwarancję dostawy towaru w ustalonym terminie, bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość usług.