SAY NO TO PLASTIC!

SAY NO TO PLASTIC! KIMLOG IS IN THE LOW PLASTIC ZONE. Od 1.05.2018 jako firma KIMLOG podjęliśmy zobowiązanie do nie nabywania plastikowych przedmiotów do biura. Zrezygnowaliśmy np. z plastikowych toreb, [...]