Z niepokojem obserwujemy w Polsce błędne postrzeganie roli ubezpieczenia przesyłek w transporcie. Standardem rynkowym jest ubezpieczenie fim od odpowiedzialnośći cywilnej spedytora (OCS) i przewoźnika (OCP). Wielu Klientów niesłusznie uważa, że jeśli firma spedycyjna lubn transportowa posiada ubezpieczenie OC, to ładunki przekazane do obsługi są należycie zabezpieczone od wszelkich ryzyk.
Zazwyczaj dopiero przy szkodzie ze zdziwieniem odkrywają oni, iż ubezpieczenie to nie dotyczy samego ładunku, a odszkodowanie może nie zostać przez firmę ubezpieczeniową wypłacone.

Ubezpieczeniem towarów i ładunków jest ubezpieczenie CARGO. Chroni ono w zależności od zakresu ubezpieczenia do 110% wartości ładunku. Procedura ubezpieczeniowa jest bardzo krótka i może być w pełni zlecona firmie spedycyjnej. Ryzyko utraty samego ładunku lub odmowy odszkodowania maleje w takim przypadku o ponad 90%.
Koszt takiego ubezpieczenia wbrew powszechnej opinii nie musi  być wysoki i stanowi ułamek wartości ładunku.

Firma Kimlog nie tylko jest w stanie ubezpieczyć ładunki Klientów ale także prowadzi kampanię edukacyjną w tym zakresie. Zależy nam by Klienci Kimlog w pełni rozumieli i dostrzegali zarówno zagrożenia transportowe jak i mieli świadomość o dostępnych narzędziach do zabezpieczenia swoich interesów.

Broszura opisująca różnice pomiędzy ubezpieczeniem OC i ubezpieczeniem CARGO jest możliwa do pobrania z naszej strony.