Kolej to bezpieczny i terminowy transport dużych potoków ładunków na długich trasach. Nasza oferta wyróżnia się niezwykłą kompleksowością i wysoką jakością.

Zawdzięczamy to:

 • przewozom towarów w kontenerach (20ft i 40ft) i naczepach samochodowych oraz w innych intermodalnych jednostkach ,
 • specjalistycznemu sprzętowi – kontenerom 20ft i 40ft, ciągnikom siodłowym i naczepom kontenerowym, a także urządzeniom do przeładunku UTI,
 • ogólnoeuropejskiej sieci obsługi ładunków kontenerowych,
 • możliwości organizacji innego typu przewozu i usług logistycznych, które będą stanowiły o kompleksowości oferty kolejowej.

W ramach organizacji Transportu Kolejowego oferujemy:

 • krajowe i międzynarodowe przewozy ładunków ,
 • spedycję i przewóz towarów w kontenerach w kraju oraz w międzynarodowej sieci kolejowej,
 • przewozy do krajów: Mongolia, Kazachstan, Rosja, Ukraina, Białoruś, Uzbekistan, Armenia, Mołdawia, Gruzja, Turkmenistan, Tadżykistan, Kirgistan, Afganistan, do Krajów Nadbałtyckich,
 • dowóz samochodowy kontenerów do Klienta w systemie drzwi-drzwi,
 • całopociągowe dostawy kontenerów z polskich portów do terminali lub na bocznicę Klientów,
 • obsługę przeładunkową jednostek intermodalnych na terminalach
 • odprawy celne eksportowe i importowe, transport pod zabezpieczeniem celnym,
 • usługi składu celnego i magazynu celnego na terenie Polski.