Polsce odnotowujemy stałe wahania średnich cen paliw, które stanowią główny koszt firm transportowych.

W związku z tym wprowadziliśmy podstawową formułę naliczania korekty paliwowej dla standardowych przewozów krajowych i międzynarodowych , która pozwala na elastyczną modyfikacje stawek na podstawie średnich miesięcznych cen paliw. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogliśmy wyeliminować częste zmiany w cennikach za usługi świadczone przez Kimlog.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany metodologii naliczania opłaty paliwowej, szczególnie dla usług transportowych wykonywanych na bazie rozwiązań drobnicowych (LTL).