Polsko Białoruska Izba Handlowo Przemysłowa http://www.pbihp.pl/

Kimlog angażuje się w edukację studentów przyjeżdżających na staże i praktyki z Mińska, Grodna, Brześcia i innych miejscowości.

W latach 2015-2016 wielokrotnie uczestniczyliśmy w spotkaniach b2b z przedsiębiorcami z Białorusi, organizowanymi przez Polsko Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową.

Istotnym elementem budowania relacji biznesowych są coroczne spotkania polsko-białoruskie „Dobrosąsiedztwo” oraz „Sodrużestwo”.