Na terenie Litwy, Łotwy i Estonii oferujemy kompleksową obsługę celną przesyłek w eksporcie:

  • obsługę większości grup towarowych

  • wystawianie dokumentów celnych (przekazy celne, SAD), reprezentację Klienta przed Urzędem Celnym

  • obecność pracowników agencji celnej podczas rewizji celnej

  • obsługa składów celnych i magazynu czasowego składowania

  • wystawianie deklaracji tranzytowych NCTS

  • wystawianie świadectw pochodzenia, karnetów TIR

  • udzielanie zabezpieczeń na czas tranzytu i w poczet należności celno – podatkowych

  • Zabezpieczenie płatności długu celno-podatkowego w imporcie oraz w tranzycie (T1)