Na terenie Litwy, Łotwy i Estonii oferujemy kompleksową obsługę celną przesyłek w tranzycie:

  • obsługę większości grup towarowych
  • wystawianie dokumentów celnych (przekazy celne, SAD), reprezentację Klienta przed Urzędem Celnym
  • obecność pracowników agencji celnej podczas rewizji celnej
  • obsługa składów celnych i magazynu czasowego składowania
  • wystawianie deklaracji tranzytowych NCTS
  • wystawianie świadectw pochodzenia, karnetów TIR
  • udzielanie zabezpieczeń na czas tranzytu i w poczet należności celno – podatkowych
  • Zabezpieczenie płatności długu celno-podatkowego w imporcie oraz w tranzycie (T1)