Na terenie Polski świadczymy usługi celne eksportowe na lotnisku w Warszawie, każdym naziemnym przejściu granicznym, największych aglomeracjach w kraju tj. Warzawa, Trójmiasto, Wrocław, Lublin, Białystok, Poznań, a także w porcie kontenerowym w Gdańsku.
Kompleksowa obsługa celna przesyłek w eksporcie zawiera:

  • wystawianie dokumentów (przekazy celne, SAD), reprezentację Klienta przed Urzędem Celnym

  • obecność pracowników agencji celnej podczas rewizji celnej

  • obsługa składów celnych i magazynu czasowego składowania

  • wystawianie deklaracji tranzytowych NCTS

  • obsługa deklaracji statystycznych INTRASTAT

  • wystawianie świadectw pochodzenia, karnetów TIR

  • reprezentowanie Klientów przed Graniczną Kontrolą Sanitarną i Inspekcją Handlową Artykułów Rolno — Spożywczych

  • udzielanie zabezpieczeń na czas tranzytu i w poczet należności celno — podatkowych