Choć Polski przemysł i handel w ostatnich latach rozwijał się w większości za pomocą eksportu to import towarów i surowców nadal stanowi znaczną pozycję w obrocie towarowym Polski z resztą Świata.

Na terenie Polski świadczymy usługi celne importowe na lotnisku w Warszawie, każdym naziemnym przejściu granicznym, największych miastach w kraju tj. Warzawa, Trójmiasto, Wrocław, Lublin, Białystok, Poznań, a także w porcie kontenerowym w Gdańsku.

Do dyspozycji Klientów oddajemy kompleksową obsługę celną przesyłek w imporcie:

  • wystawianie dokumentów (przekazy celne, SAD), reprezentację Klienta przed Urzędem Celnym

  • obecność pracowników agencji celnej podczas rewizji celnej

  • obsługa składów celnych i magazynu czasowego składowania

  • wystawianie deklaracji tranzytowych NCTS

  • obsługa deklaracji statystycznych INTRASTAT

  • wystawianie świadectw pochodzenia, karnetów TIR

  • reprezentowanie Klientów przed Graniczną Kontrolą Sanitarną i Inspekcją Handlową Artykułów Rolno — Spożywczych

  • udzielanie zabezpieczeń na czas tranzytu i w poczet należności celno — podatkowych

  • odprawa celna uproszczona z bezgotówkowym rozliczeniem podatku VAT

  • Zabezpieczenie płatności długu celno-podatkowego w imporcie oraz w tranzycie (T1)