O odprawie celnej tranzytowej mówimy w kilku rodzajach transakcji handlowych.

Jedną z nich jest sprzedaż towarów w tzw. tranzycie – oznacza to, że firma z Polski nie musi dokonywać końcowej odprawy celnej jeśli miejsce zakupu i sprzedaż towarów odbywa się poza granicami Polski.

Pozwala to uniknąć dodatkowych formalności, zapłaty cła i podatków ot towarów w Polsce.

Na terenie Polski świadczymy usługi celne na lotnisku w Warszawie, każdym naziemnym przejściu granicznym, największych miastach w kraju tj. Warzawa, Trójmiasto, Wrocław, Lublin, Białystok, Poznań, a także w porcie kontenerowym w Gdańsku.

Kimlog oferuje kompleksową obsługę celną przesyłek w tranzycie:

  • wystawianie dokumentów (przekazy celne, SAD), reprezentację Klienta przed Urzędem Celnym

  • obecność pracowników agencji celnej podczas rewizji celnej

  • obsługa składów celnych i magazynu czasowego składowania

  • wystawianie deklaracji tranzytowych NCTS

  • obsługa deklaracji statystycznych INTRASTAT

  • wystawianie świadectw pochodzenia, karnetów TIR

  • reprezentowanie Klientów przed Graniczną Kontrolą Sanitarną i Inspekcją Handlową Artykułów Rolno — Spożywczych

  • udzielanie zabezpieczeń na czas tranzytu i w poczet należności celno — podatkowych

  • Zabezpieczenie płatności długu celno-podatkowego w imporcie oraz w tranzycie (T1)