Armator wirtualny

Bordereau

Centrum magazynowe

Cross-docking

Centrum logistyczne

DDP

DDU

Dezintermediacja

Dostawa

Drobnica

Duży pojemnik do przewozu luzem

EOQ

Etykieta logistyczna

Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne

Fourth Party Logistics

GSCF

Gestia transportowa

Global Trade Item Number

GS1

Importer

Infrastruktura magazynowa

Instrukcja wysyłkowa

Intermodalny terminal przeładunkowy

Kanał dystrybucyjny

Komisjonowanie

Koncepcja jednej drogi

Konfiguracja sieci logistycznej

Konsolidacja

Koszty transportu

Kurtyna uszczelniająca

Kwit dokowy

Kwit sternika

List przewozowy

Logistics Information System

Logistyka dystrybucji

Logistyka kontraktowa

Logistyka produkcji

Logistyka zaopatrzenia

Lotniczy list przewozowy

Ładunek

Łańcuch logistyczny

Magazyn wirtualny

Magazynowanie

Magazynowy system informatyczny

Metoda Blocha-Schmigalli

Metoda środka ciężkości

Międzynarodowy List Przewozowy CMR

Model referencyjny łańcucha dostaw

Mostek ładunkowy

Niezawodność dostaw

Nota gotowości

Obsługa portowa

Opakowanie

Paleta

Paskowacz

Plandeka

Polityka spedycyjna

Problem marszrutyzacji

Proces logistyczny

Remanent

Rozładunek

Self storage

Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej

Sieć dystrybucji

Silos

Składowanie

Spedycja

Strategia dostaw zbiorczych

Strategia logistyczna

Strategia odraczania

Suchy port

System logistyczny

Sztauer

Ścieżka krytyczna

Tankowanie

Terminal cargo

Terminal kontenerowy

TEU

Third Party Logistics

Transportochłonność

Ubytek naturalny

Usługa logistyczna

Zagadnienie transportowe

Załadunek blokowy

Zapas wygładzający

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Kontener

Logistyka

Kod kreskowy

Uszlachetnianie bierne

Tranzyt

Procedura celna

Wspólnotowy Kodeks Celny

Wolny obszar celny

Dozór celny

Skład wolnocłowy

Strefa wolnocłowa

Prawo celne

Obszar celny

Akcyza