Cross-docking – system zarządzania asortymentem, rodzaj systemu dystrybucji towarów. Przetwarzanie dużych, jednolitych asortymentowo partii towarów na wiele różnych asortymentowo pakietów, dostosowanych do aktualnych potrzeb klienta.

Jest to przeładunek kompletacyjny[3], który polega na przeładowaniu, lub przepakowaniu towaru i wysyłce do odbiorcy bezpośrednio z magazynu od odbiorcy ostatecznego bez dodatkowego magazynowania towaru. Powstanie cross-dockingu jest wynikiem m.in. poszukiwania rozwiązań logistycznych mających na celu obniżenie kosztów związanych ze składowaniem towarów, skróceniem czasu dostawy towaru do kontrahenta i zmniejszeniem powierzchni magazynowej, a co za tym idzie, poprawę konkurencyjności firm, które dostarczają towary na rynek.