Dozór celny – wszystkie działania podejmowane przez organ celny w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów które zastosowywane są do towarów przywożonych na obszar celny lub z niego wywożonych.