Duży pojemnik do przewozu luzem (DPPL, z ang. Intermediate Bulk Container, IBC; inne nazwy paletopojemnik, tankpaleta, paletokontener, paletozbiornik lub też Mauser, Schutz i Mamor od nazw producentów DPPL) – standaryzowany przenośny plastikowy zbiornik umieszczony w metalowym koszu na palecie, służący do przewożenia i czasowego przechowywania płynów (zazwyczaj chemikaliów lub innych materiałów płynnych, które nie podlegają przepisom ADR, np. wody).