EOQ (ang. Economic Order Quantity – Metoda Ekonomicznej Wielkości Zamówienia) to metoda zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw. Metoda ta definiuje optymalną wartość (ilość) do zamówienia tak aby zminimalizować koszty zmienne. Metoda ta została stworzona przez P. Harrisa jednakże kojarzona jest głównie z R.H Willsonem.