Etykieta logistyczna (ang. logistic label) – umieszczane są na niej informacje mające postać kodów kreskowych ogólnoświatowej organizacji GS1. Informacje te dotyczą towaru, na którym etykieta została umieszczona, może to być np. termin przydatności do spożycia, numer partii itp. Dodatkowo umieszcza się na niej: adresata i odbiorcę, nazwę towaru, ilość opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym, dane producenta. Każda jednostka logistyczna[1] może mieć tylko jedną zunifikowaną w skali globalnej etykietę logistyczną, zawierającą indywidualny numer SSCC.