Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne, ELA (ang. European Logistics Association) – organizacja międzynarodowa typu non-profit, zrzeszająca organizacje logistyczne państw europejskich, z siedzibą w Brukseli (Belgia).