Infrastruktura magazynowa – zespół obiektów i urządzeń umożliwiających prawidłowe magazynowanie produktów w ramach realizowanych procesów logistycznych. Zalicza się do niej budowle magazynowe i urządzenia magazynowe. Budowla magazynowa jest konstrukcją inżynierską zaprojektowaną i wykonaną w sposób, który spełnia wymagane warunki sprawnego i bezpiecznego wykonywania czynności procesu magazynowania oraz zabezpiecza wymagane przez zapasy warunki przechowywania.