Kwit dokowy – dokument będący potwierdzeniem przyjęcia towaru przez załadowcę do składu portowego lub dokowego, w celu załadowania na statek.