Logistic Information System (w skrócie LIS) – nazwa systemu wykorzystywanego w systemach SAP AG (ERP) do analizy informacji z zakresu logistyki. Dane przechowywane są w tabelach płaskich i agregowane według wybranych kryteriów.