Magazyn wirtualny – system informatyczny, pozwalający na zarządzanie fizycznymi stanami magazynowymi w rozproszonej infrastrukturze danego przedsiębiorstwa lub łańcucha logistycznego, w procesie produkcji, dystrybucji i zarządzaniem magazynem zapasu.