Metoda Blocha-Schmigalli, (zwana również jako procedura trójkąta Schmigalli) – w logistyce metoda optymalnego rozmieszczania punktów zależnych, pomiędzy którymi odbywa się przemieszczanie materiału, osób, dokumentów lub informacji. Służy do przestrzennego rozmieszczenia tych punktów w taki sposób, aby punkty pomiędzy którymi następuję największa ilość przepływu danego czynnika (materiał, człowiek, informacje) znalazły się jak najbliżej siebie.