Metoda Środka Ciężkości – umożliwia wyznaczenie lokalizacji pod magazyn. Metoda takowa wykorzystuje położenie poszczególnych punktów nadania i odbioru . Najczęściej w tym celu wspieramy się współrzędnymi geograficznymi. Na otrzymany wynik ma również wpływ wielkość podaży i popytu poszczególnych punktów sieci.

W logistyce, metoda środka ciężkości może być stosowana w kontekście doboru lokalizacji magazynów, centrów dystrybucyjnych, punktów sprzedaży, a także w trasowaniu transportu.
W przypadku doboru lokalizacji magazynów, metoda środka ciężkości może być użyta do znalezienia optymalnej lokalizacji, która minimalizuje koszty transportu, składowania i obsługi zamówień. W takim przypadku, punkt środkowy zbioru klientów, którzy są obsługiwani przez dany magazyn, jest obliczany i używany jako potencjalna lokalizacja magazynu.
W przypadku trasowania transportu, metoda środka ciężkości może być wykorzystana do optymalizacji trasy, tak aby minimalizować koszty i czas transportu. W tym przypadku, punkt środkowy zbioru punktów docelowych jest obliczany i używany jako punkt startowy lub końcowy dla trasy.
W każdym przypadku, metoda środka ciężkości umożliwia analizę rozkładu geograficznego danych oraz optymalizację kosztów transportu i dystrybucji.