01-553 Warszawa, Pl. Inwalidów 4/6/8 l.41 | +48 22 273 00 33 | info@kimlog.pl
Login
Registration

Model referencyjny łańcucha dostaw

/Model referencyjny łańcucha dostaw

Model referencyjny łańcucha dostaw (ang. Supply Chain Operation Reference-Model, skr. SCOR) – jest modelem opublikowanym przez organizację SCC (Supply-Chain Council), który służy do opisu i kompleksowej analizy łańcucha dostaw. Jego pierwsza wersja powstała jesienią 1996 roku.

2018-01-09T19:37:04+00:00