W żegludze przez obsługę portową rozumie się usługi wykonywane w porcie wodnym na rzecz statków wodnych używających portu.