Polityka spedycyjna to działalność państwa i występujących z jego ramienia organów, mająca na celu zapewnienie ilościowej, przestrzennej dostępności usług transportowych o optymalnej strukturze przy danych zasobach inwestycyjnych i eksploatacyjnych.