Prawo lotnicze – gałąź prawa regulująca stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego. Obecnie polskie krajowe prawo lotnicze jest uregulowane ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi, obowiązującymi w Polsce rozporządzeniami i dyrektywami Unii Europejskiej, ustawą Prawo lotnicze (dalej: ustawa) oraz rozporządzeniami wydanymi do tej ustawy, a także decyzjami, wytycznymi i obwieszczeniami prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.