Przewoźnik kolejowy – przedsiębiorca, który na podstawie licencji wykonuje przewozy kolejowe lub świadczy usługę trakcyjną. Licencje na świadczenie usług przewozów kolejowych wydaje w Polsce Urząd Transportu Kolejowego.
Transport kolejowy