Przewoźnik lotniczy – podmiot posiadający ważny certyfikat (koncesję, licencję) upoważniający do prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu przewozu lotniczego pasażerów, bagażu, towarów lub poczty za wynagrodzeniem.

I. Ze względu na przewoźników obsługujących dany lot wyróżnia się:

  • przewoźnika umownego – przewoźnik lotniczy wskazany w umowie przewozu jako przewoźnik mający wykonać dany lot;
  • przewoźnika faktycznego – przewoźnik lotniczy wykonujący lub zamierzający wykonać lot na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez przewoźnika umownego.

II. Ze względu na przedmiot przewozu wyróżnia się:

  • przewoźnika liniowego – wykonującego regularny przewóz pasażerów, bagażu, towarów i poczty, a u którego miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty są publicznie oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi samymi punktami według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów;
  • przewoźnika czarterowego – wykonującego nieregularny przewóz lotniczy polegający na tym, iż na podstawie umowy czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, wskazanych przez czarterującego.

III. Ze względu na typ biznesowy wyróżnia się:

  • tradycyjnych przewoźników lotniczych, które co do zasady są członkami IATA;
  • dyskontowych przewoźników lotniczych, które często są zrzeszone w ELFAA.

Transport lotniczy