Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (czasem zwanej też wysyłkową lub transportową) od angielskiego SSCC (Serial Shipping Container Code) – jest to najczęściej stosowany identyfikator jednostki logistycznej nadawany przez globalną organizację GS1. Numer ten składa się z osiemnastu cyfr. Pierwszą cyfrą jest kod IAC (Kod Agencji przydzielającej – Issuing Agency Code) nadawany jest przez Instytucję rejestrującą (RA – Registration Authority). Dla organizacji GS1 jest to cyfra dziesiętna z zakresu 0 – 9. Ostatnią cyfrą jest suma kontrolna. Po cyfrze IAC występuje dwu- lub trzycyfrowy kod kraju zgodny z EAN/UCC (dla Polski 590). Następnie występuje Numer jednostki kodującej (dla Polski ma on długość 4-7 cyfr) oraz Indywidualny numer jednostki logistycznej (pozostałe cyfry).