Sieć dystrybucji – grupa współpracujących przedsiębiorstw realizujących dostawy od dostawców do wielu odbiorów.