Silos – budowla (lub część budowli) przeznaczona do składowania materiałów sypkich.

Silosy dzieli się na płaskie (poziome) i pionowe (wieżowe).