Skład wolnocłowy, skład celny – miejsce pod dozorem celnym, zatwierdzone przez organy celne, gdzie ma miejsce składowanie towarów nieunijnych (spoza Unii Europejskiej). Składowania celne stanowi procedurę celną uregulowaną w unijnym kodeksie celnym. Skład wolnocłowy przyrównuje się do wolnego obszaru celnego, który jest wydzielonym (ogrodzonym) terenem w obszarze celnym, natomiast skład jest wydzielonym pomieszczeniem, w którym dokonuje się w zasadzie tych samych czynności.

Wyróżnia się składy celne publiczne i prywatne. Publiczny skład celny umożliwia składowanie celne towarów przez każdą osobę, a prywatny skład celny przez posiadacza pozwolenia na składowanie celne.