Ubytek naturalny – zmniejszenie ilości składników majątkowych powstałe bez udziału człowieka, mieszczące się w granicach norm, spowodowane:

działaniem czynników biologicznych lub klimatycznych,
właściwościami fizycznymi lub chemicznymi,
warunkami magazynowania lub transportu,
przykładowo wskutek wysychania, odparowywania, rozsypywania się, korozji lub erozji.