Wolny obszar celny – wyodrębniona, niezamieszkana część większego obszaru celnego, traktowana jak zagranica, gdzie mogą być składowane towary pod dozorem celnym i nie podlegają należnościom celnym przywozowym. W wolnym obszarze celnym może być prowadzona działalność gospodarcza, z wyłączeniem handlu detalicznego. W krajach Uni Europejskiej wolne obszary celne są ogrodzone oraz mają określone miejsca wejścia i wyjścia.